Diễn đàn Hải Dương học

Giương buồm ra biển lớn !


How to setup OpenMPI with Netbeans IDE

Share
avatar
tieuminh2510

*****
*****

Tổng số bài gửi : 350
Danh dự : 5
Join date : 15/01/2008
Age : 33

How to setup OpenMPI with Netbeans IDE

Bài gửi by tieuminh2510 on Thu Mar 21, 2013 10:07 pm

Làm thế nào để thiết lập OpenMPI chạy trong Netbeans

Bài viết này được viết bằng 2 ngôn ngữ là tiếng Anh và tiếng tiếng Việt. Môi trường thiết lập là hệ điều hành CentOS 6.4, phiên bản Netbean 7.3 và phiên bản OpenMPI 1.5.4.

This guide uses both English and Vietnamese. Environment in this guide is CentOS 6.4, Netbean 7.3 and OpenMPI 1.5.4.

Đầu tiên, bạn setup một Build Tool MPI mới như sau:
First, you setup a new Build Tool MPI as:
[You must be registered and logged in to see this link.]
Chọn Menu >> Project Properties >> Build, thiết lập MPI cho Tool Collection.
Select Menu >> Project Properties >> Build, chose MPI in Tool Collection.
[You must be registered and logged in to see this link.]

Trong mục Project Properties, chọn RunEnviroment.
In Project Properties, select Run and Enviroment.
[You must be registered and logged in to see this link.]
Thiết lập các giá trị Debug Environment:
Name = LD_LIBRARY_PATH
Value = {đường dẫn}/openmpi/lib:$LD_LIBRARY_PATH
Ví dụ như ở máy mình:
Value = /usr/lib/openmpi/lib:$LD_LIBRARY_PATH

Setup variables in Debug Environment:
Name = LD_LIBRARY_PATH
Value = {path to}/openmpi/lib:$LD_LIBRARY_PATH
Example in my computer:
Value = /usr/lib/openmpi/lib:$LD_LIBRARY_PATH
[You must be registered and logged in to see this link.]
Trong mục Run Command của Project Properties, mở cửa sổ Debug - Run Command và hiệu chỉnh lại trị trong đó như sau mpiexec -n 4 "${OUTPUT_PATH}", tất nhiên giá trị 4 (số processor) có thể thay bằng giá trị khác nếu bạn muốn.

In Run Command of Project Properties, open Debug - Run Command window and modify the value in this as mpiexec -n 4 "${OUTPUT_PATH}", of course the parameter 4 (number processors) can be replace by another value if you want.
[You must be registered and logged in to see this link.]
Và bây giờ bạn có thể run và đợi xem kết quả.
And now, you can run and see the result.

    Hôm nay: Fri Jan 18, 2019 9:31 am