Diễn đàn Hải Dương học

Giương buồm ra biển lớn !


THÔNG BÁO (V/v nộp hồ sơ xét tốt nghiệp ĐẠI HỌC các Khóa 2003,2004 & 2005)

Share
avatar
codaipm12

****-
****-

Tổng số bài gửi : 278
Danh dự : 1
Join date : 15/01/2008
Age : 32
Đến từ : 05HD

THÔNG BÁO (V/v nộp hồ sơ xét tốt nghiệp ĐẠI HỌC các Khóa 2003,2004 & 2005)

Bài gửi by codaipm12 on Wed Jul 29, 2009 10:47 am

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

&
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________
Tp.HCM, Ngày 22 tháng 07 năm 2009.THÔNG BÁO
(V/v nộp hồ sơ xét tốt nghiệp ĐẠI HỌC các Khóa 2003,2004 & 2005)

Trường thông báo đến tất cả sinh viên hệ Đại học K. 2003 ,2004 & 2005 v/v nộp hồ sơ xét tốt nghiệp như sau :

I. ĐIỀU KIỆN NỘP HỒ SƠ :

Sinh viên đủ tư cách xét tốt nghiệp nếu hội đủ các điều kiện sau :

Tích lũy đủ các học phần quy định của chương trình đào tạo toàn khóa học.
Điểm trung bình toàn khoá ³ 5,0.
Không bị kỷ luật đình chỉ học tập hoặc bị truy cứu hình sự.

II. HỒ SƠ GỒM :

Đơn xin xét tốt nghiệp ( theo mẫu trên mạng của Trường)
Bản sao bằng tốt nghiệp PTTH (đem bản chính để đối chiếu).
2 ảnh 3x4 ( ảnh mới )
Lệ phí xét và làm bằng : 100.000đ

Thời gian nộp : từ Ngày 19/08/2009 đến hết 21/08/2009

Địa điểm nộp : Phòng Đào Tạo.

Danh sách sinh viên tốt nghiệp sẽ được niêm yết vào ngày 01/9/2009 .

TL HIỆU TRƯỞNG

    Hôm nay: Sun Dec 16, 2018 5:00 am