Diễn đàn Hải Dương học

Giương buồm ra biển lớn !


Chlorophyll sensors

Share
avatar
tieuminh2510

*****
*****

Tổng số bài gửi : 350
Danh dự : 5
Join date : 15/01/2008
Age : 32

Chlorophyll sensors

Bài gửi by tieuminh2510 on Tue Jun 24, 2008 3:49 pm


Most phytoplankton produce chlorophyll which they need for photosynthesis. The amount of chlorophyll in the water should depend on the abundance of phytoplankton.

This simple notion is actually more complicated because the amount of chlorophyll in an organism depends on its species and environmental factors.

Still, a measurement of chlorophyll is useful and can be accomplished with an a-c meter or a fluorometer. The presence of chlorophyll in seawater causes a dramatic change in attenuation of light with a wavelength of about 676 nanometers. We quantify that change with an a-c meter to estimate the amount of chlorophyll in the water.


a-c meter [14K]

Using a different method, a fluorometer acts as a false sun and emits a flash of light at one wavelength, which triggers a response in phytoplankton that causes them to fluoresce, or give off a tiny amount of light, at another wavelength. The fluorometer quantifies the light from plankton, and we convert that to a measurement of chlorophyll in the water. The fluorometer is calibrated with discrete measurements of known quantities of chlorophyll.

Fluorometer [12K]
avatar
codaipm12

****-
****-

Tổng số bài gửi : 278
Danh dự : 1
Join date : 15/01/2008
Age : 32
Đến từ : 05HD

Bài dịch Chrolophyll sensor

Bài gửi by codaipm12 on Fri Jun 27, 2008 10:23 pm

Đa số phytoplankton sinh ra chất chlorophyll cần cho quá trình quang hợp. Lượng chrolophyll trong nước phụ thuộc vào lượng phytoplankton.
Khái niệm đơn giản này thực sự phức tạp hơn nhiều do lượng chrolophyll trong từng cơ thể sinh vật của loài và nhân tố môi trường.
Đo lượng chrolohyll rất hữu ích và có thể thực hiện được với máy a-c và máy đo huỳnh quang. Sự hiện diện của chrolophyll trong nước biển là nguyên nhân thay đổi đột ngột trong sự suy giảm của ánh sáng với độ dài sóng khoảng 676 nm. Dựa vào lượng thay đổi của máy a-c để ước lượng (dự đoán) lượng chlorophyll trong nước.
Dùng phương pháp khác, máy đo huỳnh quang hoạt động như false sun và bức xạ tia sáng tại một độ dài sóng, làm cho phytoplankton có phản ứng lại tạo ra các fluorit hay phát ra 1 lượng lớn ánh sáng , với độ dài sóng khác. Máy đo huỳnh quang lượng ánh sáng từ plankton và chuyển chúng thành đo chlorophyll trong nước. máy đo huỳnh quang được calib (chỉnh lý) với những lần đo riêng biệt lượng chlorophyll xác định.

    Hôm nay: Tue Jun 19, 2018 1:48 pm