Diễn đàn Hải Dương học

Giương buồm ra biển lớn !


Một số mô hình toán trong dự báo thủy văn

Share
avatar
tieuminh2510

*****
*****

Tổng số bài gửi : 350
Danh dự : 5
Join date : 15/01/2008
Age : 33

Một số mô hình toán trong dự báo thủy văn

Bài gửi by tieuminh2510 on Sun Jun 08, 2008 9:29 pm

Mô hình MARINE:
Mô hình tính toán thủy văn Marine do Viện Cơ học chất lỏng Toulouse-
IMFT(Cộng hòa Pháp ) xây dựng
Dựa trên phương trình Saint-Vernant để tính toán dự báo quá trình hình thành, lan
truyền lũ trên lưu vực.
Dự báo tốt các cơn lũ sinh ra do mưa trên lưu vực nhỏ, nhưng đòi hỏi phải có số
liệu địa hình, thổ nhưỡng, lớp phủ, mạng lưới trạm khí tượng thủy văn đủ dày, đặc biệt
phải dự báo được mưa với độ phân giải cao.

Mô hình SSARR
Tổng hợp dòng chảy và điều tiết hồ chứa.
Đặc điểm của mô hình: Xây dựng một sơ đồ hình thế cho hệ thống sông, bao gồm:
· Các lưu vực bộ phận sinh dòng chảy .
· Điều kiện thủy văn tương đối đồng nhất
· Các đoạn sông diễn toán lũ
· Các hồ chứa
· Các đoạn sông xử lý nước vật
· Các điểm nối và tổng hợp dòng chảy
Kết quả tính toán phụ thuộc vào việc xác định các thông số và các quan hệ vật lý,
chỉ số, chỉ tiêu được xác định khá mềm dẻo.
Nhược điểm: sử dụng nhiều quan hệ dưới dạng bảng làm cho việc điều chỉnh mô
hình gặp nhiều khó khăn và khó tối ưu hóa.
Mô hình SSARR được cải biên để ứng dụng cho hệ thống sông Hồng, sông Trà
Khúc, sông Vệ và cho kết quả khá tốt trong tính toán và dự báo nghiệp vụ.

Mô hình TANK
Lưu vực được mô phỏng bằng chuỗi các bể chứa xếp theo tầng và cột phù hợp với
hình dạng lưu vực, cấu trúc thổ nhưỡng, địa chất,…Mưa trên lưu vực được xem như
lượng vào của bể chứa trên cùng. Mỗi bề chứa đều có một cửa ra ở đáy.
Mô hình đơn giản nhất là kiểu cột bể TANK đơn: 4 bể trên một cột. Phù hợp cho
các lưu vực nhỏ có độ ẩm cao.
Mô hình phức tạp hơn là mô hình TANK kép gồm một số cột bể mô phỏng quá
trình hình thành dòng chảy trên lưu vực, và các bể mô tả quá trình truyền sóng lũ trong
sông.
Ưu điểm: Ứng dụng tốt cho lưu vực vừa và nhỏ. Khả năng mô phỏng dòng chảy
tháng, dòng chảy ngày, dòng chảy lũ.
Nhược điểm: có nhiều thông số nhưng không rõ ý nghĩa vật lý nên khó xác định
trực tiếp. Việc thiết lập cấu trúc và thông số hóa mô hình chỉ có thể thực hiện được sau
nhiều lần thử sai, đòi hỏi người sử dụng phải có nhiều kinh nghiệm và am hiểu mô hình.
Mô hình TANK ứng dụng dự báo ngắn hạn quá trình lũ cho thượng lưu sông Thái
Bình và một số nhánh nhỏ hệ thống sông Hồng.

Mô hình MIKE 11
Xây dựng tại Viện Thủy lực Đan Mạch (DHI).
Mô hình thuỷ động lực học dòng chảy 1 chiều trong kênh hở, bãi ven sông, vùng
ngập lũ.
Ưu điểm nổi trội so với các mô hình khác như:
· Liên kết với GIS.
· Kết nối với các mô hình thành phần khác của bộ MIKE ví dụ như mô hình
mưa rào-dòng chảy NAM, mô hình thuỷ động lực học 2 chiều MIKE 21, mô
hình dòng chảy nước dưới đất, dòng chảy tràn bề mặt và dòng bốc thoát hơi
thảm phủ (MIKE SHE)
Kết quả thử nghiệm dự báo tác nghiệp bằng mô hình MIKE 11 là rất khả quan.
Mô-đun mô hình thủy động lực (HD) là một phần trọng tâm của hệ thống lập mô
hình MIKE 11 và hình thành cơ sở cho hầu hết các mô-đun bao gồm:
· Dự báo lũ và vận hành hồ chứa.
· Các phương pháp mô phỏng kiểm soát lũ.
· Vận hành hệ thống tưới và tiêu thoát bề mặt.
· Thiết kế các hệ thống kênh dẫn.
· Nghiên cứu sóng triều và dòng chảy do mưa ở sông và cửa sông.
Mô hình MIKE 11 được áp dụng để dự báo lũ và vận hành các công trình phòng
chống lũ cho hệ thống sông Hồng - Thái Bình.

Mô hình DIMOSOP (Distributed hydrological model for the special observing
period)

Sử dụng dữ liệu dạng điểm của các trạm đo mưa trong lưu vực hoặc sử dụng kết
quả dự báo dưới dạng ô lưới (grid) là đầu ra của các mô hình dự báo thời tiết như MM5
và BOLAM để dự báo lũ.
Cấu trúc chính của mô hình dựa trên quan điểm chia lưu vực tính toán ra thành
một hệ thống các ô lưới. Kích thước của mỗi ô lưới phụ thuộc vào mức độ chi tiết của số
liệu thu thập cũng như yêu cầu tính toán. Mỗi một ô lưới trên lưu vực đều được đặc trưng
bởi một yếu tố thủy văn nào đó, có thể là một phần tử của lưu vực, có thể là một phần tử
của sông, hay là một phần tử của hồ chứa ...
Đầu vào của mô hình này ngoài lượng mưa còn là bản đồ địa hình dưới dạng
DEM, bản đồ hiện trạng sử dụng đất, loại đất dưới dạng ô lưới Grid (vì đây là mô hình
thủy văn phân bố), và các loại công trình cũng như quy trình vận hành của các công trình.
Đầu ra của mô hình chính là lưu lượng hay mực nước lũ tại bất kỳ một ô lưới nào (điểm
nào) trên lưu vực chứ không phải hạn chế chỉ tại một vị trí như các mô hình thủy văn
thông số gộp đưa ra.
Ưu điểm:
· Khả năng sử dụng thông tin toàn cầu như bản đồ đất, hiện trạng sử dụng
đất, ảnh vệ tinh để mô phỏng lưu vực đặc biệt hữu ích cho các lưu vực liên
quốc gia, khi mà thông tin về lưu vực ở phần quốc gia kia không thu thập
được hoặc thu thập được nhưng không chính xác vì đầu vào của mô hình
như đã nêu trên toàn ở dạng ô lưới.
· Có khả năng kết nối với các mô hình khí tượng BOLAM và MM5 để kéo
dài thời gian dự báo phục vụ vận hành tối ưu hệ thống hồ chứa.
· Một lần chạy mô hình sẽ cho kết quả dự báo của nhiều trạm, nhiều vị trí
khác nhau với thời gian dự báo lên đến 5 ngày.
Hiện tại đang sử dụng dự báo lũ trung hạn cho hệ thống sông Hồng và sông Thái
Bình. Đây là mô hình được đánh giá rất khả quan cần được nghiên cứu áp dụng cho các
lưu vực khác.

Nhìn chung về các mô hình.
Hiện nay, các mô hình toán thủy văn, thủy lực một chiều trong hệ phương trình
đầy đủ của St. Venant (như các phần nềm MIKE 11, ISIS, ONDA, FLUCOMP và HECRAS...
sử dụng) vẫn là những mô hình thông dụng nhất dùng để dự báo mức độ ngập lụt
do lũ.
Mô hình HYDROGIS do Viện Khí tượng thủy văn tiến hành áp dụng trong tính
toán dự báo lũ lụt hệ thống sông Hồng-Thái Bình. Đây là một tiếp cận khác phát huy tính
chủ động sáng tạo trong nghiên cứu dự báo lũ.
Nhìn chung đối với các sông miền Trung, mô hình toán thủy văn như TANK,
NAM, HEC-HMS, mô hình thủy lực thường được áp dụng.
Mô hình MIKE-11 với những mô đun riêng biệt như dự báo thủy văn, vận hành
hồ chứa, điều khiển công trình, đặc biệt có mô đun dự báo với chức năng tự động cập
nhật sai số nên đây là mô hình được sử dụng để dự báo tác nghiệp.
Mô hình HMS và HEC-RAS đã cho kết quả tốt trong tính toán mưa - dòng chảy, thủy lực,
vận hành hồ chứa và các công trình phân chậm lũ. Tuy nhiên, mô hình không có mô đun
cập nhật sai số - một mô đun cực kỳ quan trọng của một mô hình dự báo, vì thế rất khó sử dụng trong công tác dự báo tác nghiệp.
Mô hình HMS, HEC-RAS và MIKE-11, VRSAP thường dùng cho dự báo lũ hệ
thống sông Hồng - Thái Bình.

Tài liệu tham khảo: Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ dự báo viên khí tượng thủy văn

linhlevan

-----
-----

Tổng số bài gửi : 1
Danh dự : 0
Join date : 07/04/2009

Re: Một số mô hình toán trong dự báo thủy văn

Bài gửi by linhlevan on Tue Apr 07, 2009 2:03 am

ai có mô hình KW -1D ko? hướng dẫn mình chút được không. :thank: :thank:

jen

-----
-----

Tổng số bài gửi : 7
Danh dự : 0
Join date : 10/10/2009

Re: Một số mô hình toán trong dự báo thủy văn

Bài gửi by jen on Sat Oct 10, 2009 12:37 pm

co ban nao da xai mo hinh sms chua vay??/giup minh voi..huhu...thay dua cho dong tai lieu tiang anh..k biet lam sao day ne!
avatar
codaipm12

****-
****-

Tổng số bài gửi : 278
Danh dự : 1
Join date : 15/01/2008
Age : 32
Đến từ : 05HD

Re: Một số mô hình toán trong dự báo thủy văn

Bài gửi by codaipm12 on Sat Oct 10, 2009 11:45 pm

Tên mô hình của bạn Jen lạ wa? Giới thiệu cho mọi người bik thêm chút với. Mình mới nghe tên này à?

jen

-----
-----

Tổng số bài gửi : 7
Danh dự : 0
Join date : 10/10/2009

Re: Một số mô hình toán trong dự báo thủy văn

Bài gửi by jen on Sun Oct 11, 2009 10:22 am

tên chính xác của mô hình này là surface water modeling system, minh chi biết đây là mô hình tổng quát, bên trong co chứa nhiều mô hinhf nhỏ để khác để dự báo lũ, sóng thần,rất nhiều về nước thui...và không biết gì hơn nữa, ai đã dùng rồi, giúp mình với!
avatar
namthinh2007

*****
*****

Tổng số bài gửi : 85
Danh dự : 0
Join date : 18/01/2008
Age : 33

Re: Một số mô hình toán trong dự báo thủy văn

Bài gửi by namthinh2007 on Sun Oct 11, 2009 12:40 pm

Mô hình SMS này nếu mình nhớ không lầm thì nó chủ yếu tính toán sóng ở ngoài khơi và tác động của sóng đến công trình cũng như các quá trình động lực ven bờ do sóng gây ra.Đồng thời trong mô hình có cả module GENISES trong đó luôn nên mô hình này khá thuận lợi cho việc tính toán sự thay đổi đường bờ...


_________________
Không có chuyện gì là không thể!

jen

-----
-----

Tổng số bài gửi : 7
Danh dự : 0
Join date : 10/10/2009

Re: Một số mô hình toán trong dự báo thủy văn

Bài gửi by jen on Sun Oct 11, 2009 7:43 pm

uh, cũng có phần như bạn nói đó.Nhưng mình dùng để tình toàn thủy lực và xét chất lượng nước của sông đó bạn.nếu xài rồi giúp mình với.Mình đọc anh văn không tốt lắm, mà thời gian không nhiều nữa, help me!
avatar
tieuminh2510

*****
*****

Tổng số bài gửi : 350
Danh dự : 5
Join date : 15/01/2008
Age : 33

Re: Một số mô hình toán trong dự báo thủy văn

Bài gửi by tieuminh2510 on Fri Oct 16, 2009 8:33 am

Theo anh biết thì nó có luôn module STWAVE dể tính luôn sóng trong vùng chuyển tiếp giửa sóng gần bờ và sóng xa bờ nửa, ku Vũ đang nghiên cứu vấn dề này có gì gặp nó thọ giáo

jen

-----
-----

Tổng số bài gửi : 7
Danh dự : 0
Join date : 10/10/2009

Re: Một số mô hình toán trong dự báo thủy văn

Bài gửi by jen on Fri Oct 16, 2009 8:45 am

em o thanh pho ho chi minh a, moi tham gia dien dan, anh co the cho em biet ban Vu la ban nao dc k a???thanhks rat nhieu a!
avatar
codaipm12

****-
****-

Tổng số bài gửi : 278
Danh dự : 1
Join date : 15/01/2008
Age : 32
Đến từ : 05HD

Re: Một số mô hình toán trong dự báo thủy văn

Bài gửi by codaipm12 on Sat Oct 17, 2009 10:00 am

hình như bạn ấy có nick là pipi đấy.

jen

-----
-----

Tổng số bài gửi : 7
Danh dự : 0
Join date : 10/10/2009

Re: Một số mô hình toán trong dự báo thủy văn

Bài gửi by jen on Sun Oct 18, 2009 1:42 pm

oi...mình đã tìm nick pipi mãi mà không có, mình đang dùng RMA2 và RMA4 trong SMS nè, ôi...
avatar
namthinh2007

*****
*****

Tổng số bài gửi : 85
Danh dự : 0
Join date : 18/01/2008
Age : 33

Re: Một số mô hình toán trong dự báo thủy văn

Bài gửi by namthinh2007 on Fri Oct 30, 2009 11:14 pm

Nếu mà bạn dùng mô hình này chạy trong khu vực sông để dự báo chuyển tải ô nhiễm trong sông thì không tốt lắm.Mình thì không biết sử dụng mô hình này,bạn cứ từ từ mà tìm hiểu nhé hoặc hỏi giáo viên hướng dẫn là tốt nhất vì mô hình này chỉ nghiên cứu thêm thôi. Chúc bạn may mắn


_________________
Không có chuyện gì là không thể!

nguyennga226

-----
-----

Tổng số bài gửi : 1
Danh dự : 0
Join date : 30/12/2009

Re: Một số mô hình toán trong dự báo thủy văn

Bài gửi by nguyennga226 on Wed Dec 30, 2009 1:17 pm

tieuminh2510 đã viết:Mô hình MARINE:
Mô hình tính toán thủy văn Marine do Viện Cơ học chất lỏng Toulouse-
IMFT(Cộng hòa Pháp ) xây dựng
Dựa trên phương trình Saint-Vernant để tính toán dự báo quá trình hình thành, lan
truyền lũ trên lưu vực.
Dự báo tốt các cơn lũ sinh ra do mưa trên lưu vực nhỏ, nhưng đòi hỏi phải có số
liệu địa hình, thổ nhưỡng, lớp phủ, mạng lưới trạm khí tượng thủy văn đủ dày, đặc biệt
phải dự báo được mưa với độ phân giải cao.

Mô hình SSARR
Tổng hợp dòng chảy và điều tiết hồ chứa.
Đặc điểm của mô hình: Xây dựng một sơ đồ hình thế cho hệ thống sông, bao gồm:
· Các lưu vực bộ phận sinh dòng chảy .
· Điều kiện thủy văn tương đối đồng nhất
· Các đoạn sông diễn toán lũ
· Các hồ chứa
· Các đoạn sông xử lý nước vật
· Các điểm nối và tổng hợp dòng chảy
Kết quả tính toán phụ thuộc vào việc xác định các thông số và các quan hệ vật lý,
chỉ số, chỉ tiêu được xác định khá mềm dẻo.
Nhược điểm: sử dụng nhiều quan hệ dưới dạng bảng làm cho việc điều chỉnh mô
hình gặp nhiều khó khăn và khó tối ưu hóa.
Mô hình SSARR được cải biên để ứng dụng cho hệ thống sông Hồng, sông Trà
Khúc, sông Vệ và cho kết quả khá tốt trong tính toán và dự báo nghiệp vụ.

Mô hình TANK
Lưu vực được mô phỏng bằng chuỗi các bể chứa xếp theo tầng và cột phù hợp với
hình dạng lưu vực, cấu trúc thổ nhưỡng, địa chất,…Mưa trên lưu vực được xem như
lượng vào của bể chứa trên cùng. Mỗi bề chứa đều có một cửa ra ở đáy.
Mô hình đơn giản nhất là kiểu cột bể TANK đơn: 4 bể trên một cột. Phù hợp cho
các lưu vực nhỏ có độ ẩm cao.
Mô hình phức tạp hơn là mô hình TANK kép gồm một số cột bể mô phỏng quá
trình hình thành dòng chảy trên lưu vực, và các bể mô tả quá trình truyền sóng lũ trong
sông.
Ưu điểm: Ứng dụng tốt cho lưu vực vừa và nhỏ. Khả năng mô phỏng dòng chảy
tháng, dòng chảy ngày, dòng chảy lũ.
Nhược điểm: có nhiều thông số nhưng không rõ ý nghĩa vật lý nên khó xác định
trực tiếp. Việc thiết lập cấu trúc và thông số hóa mô hình chỉ có thể thực hiện được sau
nhiều lần thử sai, đòi hỏi người sử dụng phải có nhiều kinh nghiệm và am hiểu mô hình.
Mô hình TANK ứng dụng dự báo ngắn hạn quá trình lũ cho thượng lưu sông Thái
Bình và một số nhánh nhỏ hệ thống sông Hồng.

Mô hình MIKE 11
Xây dựng tại Viện Thủy lực Đan Mạch (DHI).
Mô hình thuỷ động lực học dòng chảy 1 chiều trong kênh hở, bãi ven sông, vùng
ngập lũ.
Ưu điểm nổi trội so với các mô hình khác như:
· Liên kết với GIS.
· Kết nối với các mô hình thành phần khác của bộ MIKE ví dụ như mô hình
mưa rào-dòng chảy NAM, mô hình thuỷ động lực học 2 chiều MIKE 21, mô
hình dòng chảy nước dưới đất, dòng chảy tràn bề mặt và dòng bốc thoát hơi
thảm phủ (MIKE SHE)
Kết quả thử nghiệm dự báo tác nghiệp bằng mô hình MIKE 11 là rất khả quan.
Mô-đun mô hình thủy động lực (HD) là một phần trọng tâm của hệ thống lập mô
hình MIKE 11 và hình thành cơ sở cho hầu hết các mô-đun bao gồm:
· Dự báo lũ và vận hành hồ chứa.
· Các phương pháp mô phỏng kiểm soát lũ.
· Vận hành hệ thống tưới và tiêu thoát bề mặt.
· Thiết kế các hệ thống kênh dẫn.
· Nghiên cứu sóng triều và dòng chảy do mưa ở sông và cửa sông.
Mô hình MIKE 11 được áp dụng để dự báo lũ và vận hành các công trình phòng
chống lũ cho hệ thống sông Hồng - Thái Bình.

Mô hình DIMOSOP (Distributed hydrological model for the special observing
period)

Sử dụng dữ liệu dạng điểm của các trạm đo mưa trong lưu vực hoặc sử dụng kết
quả dự báo dưới dạng ô lưới (grid) là đầu ra của các mô hình dự báo thời tiết như MM5
và BOLAM để dự báo lũ.
Cấu trúc chính của mô hình dựa trên quan điểm chia lưu vực tính toán ra thành
một hệ thống các ô lưới. Kích thước của mỗi ô lưới phụ thuộc vào mức độ chi tiết của số
liệu thu thập cũng như yêu cầu tính toán. Mỗi một ô lưới trên lưu vực đều được đặc trưng
bởi một yếu tố thủy văn nào đó, có thể là một phần tử của lưu vực, có thể là một phần tử
của sông, hay là một phần tử của hồ chứa ...
Đầu vào của mô hình này ngoài lượng mưa còn là bản đồ địa hình dưới dạng
DEM, bản đồ hiện trạng sử dụng đất, loại đất dưới dạng ô lưới Grid (vì đây là mô hình
thủy văn phân bố), và các loại công trình cũng như quy trình vận hành của các công trình.
Đầu ra của mô hình chính là lưu lượng hay mực nước lũ tại bất kỳ một ô lưới nào (điểm
nào) trên lưu vực chứ không phải hạn chế chỉ tại một vị trí như các mô hình thủy văn
thông số gộp đưa ra.
Ưu điểm:
· Khả năng sử dụng thông tin toàn cầu như bản đồ đất, hiện trạng sử dụng
đất, ảnh vệ tinh để mô phỏng lưu vực đặc biệt hữu ích cho các lưu vực liên
quốc gia, khi mà thông tin về lưu vực ở phần quốc gia kia không thu thập
được hoặc thu thập được nhưng không chính xác vì đầu vào của mô hình
như đã nêu trên toàn ở dạng ô lưới.
· Có khả năng kết nối với các mô hình khí tượng BOLAM và MM5 để kéo
dài thời gian dự báo phục vụ vận hành tối ưu hệ thống hồ chứa.
· Một lần chạy mô hình sẽ cho kết quả dự báo của nhiều trạm, nhiều vị trí
khác nhau với thời gian dự báo lên đến 5 ngày.
Hiện tại đang sử dụng dự báo lũ trung hạn cho hệ thống sông Hồng và sông Thái
Bình. Đây là mô hình được đánh giá rất khả quan cần được nghiên cứu áp dụng cho các
lưu vực khác.

Nhìn chung về các mô hình.
Hiện nay, các mô hình toán thủy văn, thủy lực một chiều trong hệ phương trình
đầy đủ của St. Venant (như các phần nềm MIKE 11, ISIS, ONDA, FLUCOMP và HECRAS...
sử dụng) vẫn là những mô hình thông dụng nhất dùng để dự báo mức độ ngập lụt
do lũ.
Mô hình HYDROGIS do Viện Khí tượng thủy văn tiến hành áp dụng trong tính
toán dự báo lũ lụt hệ thống sông Hồng-Thái Bình. Đây là một tiếp cận khác phát huy tính
chủ động sáng tạo trong nghiên cứu dự báo lũ.
Nhìn chung đối với các sông miền Trung, mô hình toán thủy văn như TANK,
NAM, HEC-HMS, mô hình thủy lực thường được áp dụng.
Mô hình MIKE-11 với những mô đun riêng biệt như dự báo thủy văn, vận hành
hồ chứa, điều khiển công trình, đặc biệt có mô đun dự báo với chức năng tự động cập
nhật sai số nên đây là mô hình được sử dụng để dự báo tác nghiệp.
Mô hình HMS và HEC-RAS đã cho kết quả tốt trong tính toán mưa - dòng chảy, thủy lực,
vận hành hồ chứa và các công trình phân chậm lũ. Tuy nhiên, mô hình không có mô đun
cập nhật sai số - một mô đun cực kỳ quan trọng của một mô hình dự báo, vì thế rất khó sử dụng trong công tác dự báo tác nghiệp.
Mô hình HMS, HEC-RAS và MIKE-11, VRSAP thường dùng cho dự báo lũ hệ
thống sông Hồng - Thái Bình.

Tài liệu tham khảo: Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ dự báo viên khí tượng thủy văn
avatar
vuieng

****-
****-

Tổng số bài gửi : 93
Danh dự : 1
Join date : 15/01/2008
Age : 31

Re: Một số mô hình toán trong dự báo thủy văn

Bài gửi by vuieng on Wed Dec 30, 2009 3:07 pm

jen đã viết:em o thanh pho ho chi minh a, moi tham gia dien dan, anh co the cho em biet ban Vu la ban nao dc k a???thanhks rat nhieu a!

lâu ko lên diễn đàn, thấy bá tánh nói tới mình...hoho.
hello bạn, tớ là VŨ đây, thèn SMS có trên 10 module lận, mình chỉ mới làm về STWAVE thoai, nhưng cũng chưa có cơ hội đụng tới SMS vì ko có key...hic hic. vẫn kiên trì chạy trên Dos. Bạn mún tím hỉu mô hình RMA thì lên ngay trang web nó mà tìm, thường thì nó cho cả code và số liêu demo, kèm lun phần giải thik kết quả sau khi chạy. Bạn cũng có thể kiếm trên goole với từ khóa (tên mô hình + user manual hay tutorial), ko mong tiếng việt đâu bạn chỉ tiếng anh thoai. Thực sự chạy trên giao diện SMS ko khó đâu, khó là bạn phải kiếm đúng tài liệu, ko thì coi lung tung mất thời gian lắm.
Chắc cũng ko giúp được gì nhìu cho bạn, mong bạn típ tục đóng góp cho diễn đàn.


_________________
Đem yêu thương phủ lên trên cuộc đời

misslove

-----
-----

Tổng số bài gửi : 1
Danh dự : 0
Join date : 18/12/2012

Re: Một số mô hình toán trong dự báo thủy văn

Bài gửi by misslove on Tue Dec 18, 2012 8:58 pm

xin chào mọi người. mình mới tham gia. không biết phần này có còn ai theo dõi không ah. mình đang tìm hiểu về tạo lưới cong trong mô hình SMS. bạn nào có thể giúp mình không ạ ?

Sponsored content

Re: Một số mô hình toán trong dự báo thủy văn

Bài gửi by Sponsored content


    Hôm nay: Fri Jan 18, 2019 9:31 am