Diễn đàn Hải Dương học

Giương buồm ra biển lớn !


Sinh Viên Nghiên Cứu Khoa Hoc năm 2008

Share
avatar
namthinh2007

*****
*****

Tổng số bài gửi : 85
Danh dự : 0
Join date : 18/01/2008
Age : 33

Sinh Viên Nghiên Cứu Khoa Hoc năm 2008

Bài gửi by namthinh2007 on Tue Apr 08, 2008 10:52 am

1.MỤC ĐÍCH
- Nhằm phát hiện, kích thích bồi dưỡng những ý tưởng của sinh viên về khoa học công nghệ qua đó công nhận các công trình nghiên cứu có giá trị khoa học và thực tiễn trong quá trình học tập tại trường.
- Giới thiệu các đề tài xuất sắc tham dự các hội thi giải thưởng cấp thành phố và cấp Quốc gia
2.ĐỐI TƯỢNG
Tất cả các sinh viên hệ chính quy
3.QUI TRÌNH XÉT CHỌN
Bước 1:Đoàn Trường tổ chức tuyên truyền thông tin, hướng dẫn sinh viên dự giải.Sinh viên phải đăng kí theo mẫu và nộp hồ sơ theo đúng thời gian quy định.
Bước 2:Sinh viên nộp cho BTC các bài báo cáo hoàn chỉnh và phải bảo vệ trước Hội đồng Khoa Học. Đối với sinh viên năm 1,2,3 phải bảo vệ trước Hội đồng Khoa Học do Khoa đề xuất.
Bước 3:BTC đề xuất BGH thành lập các tiểu ban khoa học các khoa với thành phần các CBGD và nghiên cứu do Khoa đề xuất.
Bước 4: Các tiểu ban Khoa Học của từng Khoa sẽ chấm điểm các công trình và quyết định thứ hạng của các đề tài.Mỗi khoa được cơ cấu tối đa 4 giải: 1 nhất, 1 nhì, 1 ba và 1 khuyến khích tùy thuộc số lượng đề tài tham dự và được quy định như sau:
Nếu số đề tài tham dự của khoa:
- Từ 1 đến 3: 1 giải
- Từ 4 đến 7: 2 giải
- Từ 8 đến 10: 3 giải
- Hơn 10: 4 giải
4. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ ĐỀ TÀI
- Hình thức: cách trình bài công trình(bố cục, sơ đồ, diễn đạt, hình thức...)
- Ý nghĩa: có ý nghĩa về mặt khoa học và thực tiễn
- Phương pháp nghiên cứu: công trình thực hiện đúng phương pháp nghiên cứu khoa học tương ứng với mục tiêu mà công trình xác định, có tính sáng tạo trong cách giải quyết vấn đề.
- Kết quả nghiên cứu: có tính mới về đối tượng nghiên cứu, các kết quả ứng dụng cụ thể của công trình.
5. QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG TRONG ĐỀ TÀI
- Đặt vấn đề
- Mục tiêu - phương pháp
- Giải quyết vấn đề
- Kết luận - đề nghị
- Tài liệu tham khảo và phục lục
6. QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC TRÌNH BÀI
a) Các công trình phải được đánh máy một mặt trên khổ giấy A4(210x297), sử dụng font Unicode(Time New Roman), font chữ cỡ 12, đánh số thứ tự ở chính giữa trang, vị trí ở trên đầu mỗi trang. Các công trình được phép dài tối đa 30 trang(không kể phần phục lục)
b)Các phần, mục, tiểu mục phải được đánh số thứ tự rõ ràng theo một kiểu thống nhất:1.;1.1;1.1.1;....
c) Các công thức cần viết rõ ràng, dùng các kí hiệu thông thường. Các kí hiệu phải có chú thích rõ ràng. Các bảng vẽ, biểu đồ, sơ đồ minh họa... phải được đánh số thứ tự kèm theo chú thích.
d) Tên tác giả nước ngoài nêu trong công trình phải viết đúng tiếng nước đó(không được phiên dịch)
e) Công trình không được viết lời cảm ơn, không được dùng các ký hiệu riêng, gạch chân các câu trong công trình và không được ký tên
f) Trang trí trang bìa, trang 1 và 2 theo mẫu. Trang bìa đóng bìa cứng(không dùng gáy lò xo), trang 1,2 để rời và không được phép ghi bất cứ thông tin nào khác ngoài thông tin theo mẫu
g) Phần nội dung đề tài:
- Trang thứ nhất: tóm tắt công trình
- Trang thứ hai trở đi: trình bài theo nội dung quy định ở mục 5
7. HỒ SƠ DỰ GIẢI
Các công trình nộp về văn phòng đoàn trường, bao gồm:
1) Phiếu đăng kí đề tài tham dự giải thưởng của tác giả hay nhóm tác giả(1 bản theo mẫu 1 có dáng hình 3x4)
2) Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài(theo mẫu 2)
3) Bàn nhận xét, đánh giá, cho điểm của giáo viên hướng dẫn và giáo viên phản biện (nếu có).
4) Mỗi đề tài dự phải nộp về cho BTC:
- 1 bản báo cáo có hình thức đúng thể lệ ở mục 6
- 2 báo cáo theo thể lệ Eureka nếu tham gia giải Eureka cấp thành
- 2 báo cáo theo thể lệ cấp bộ nếu tham gia Giải thưởng "SVNCKH" cấp Bộ.
- Một CD/báo cáo chứa:
+ Tóm tắt đề tài bằng tiếng Việt, tối đa 10 trang theo quy định ở mục 5,6
+ Tóm tắt đề tài tiếng Anh 1 trang, có tên đề tài tiếng Anh
+ Bản báo cáo(dạng file Word)
+ Chương trình (đối với ngành CNTT)
8. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ, NHẬN ĐỀ TÀI VÀ ĐỊA ĐIỂM
Thời hạn nộp hồ sơ
- Hồ sơ 1: từ 24/3/2008 đến 30/04/2008
- Hồ sơ 2: từ 01/05/08 đến 30/06/08
- Hồ sơ 3,4: từ 15/07/08 đến 31/07/08
Thời gian công bố kết quả giải thưởng: dự kiến tháng 11/08
Địa điểm phát và nhận hồ sơ:văn phòng đoàn trường
9. GIẢI THƯỞNG VÀ QUYỀN LỢI
- Mỗi đề tài sẽ được hỗ trợ 100.000đ cho chi phí in ấn, soạn thảo
- Được cộng điểm rèn luyện
- Giá trị giải thưởng:
+ Giải nhất: 1 quả táo vàng Newton, giấy khen của BGH, tiền thưởng 1.000.000đ
+ Giải nhì,ba, khuyến khích: giấy khen BGH, các mức thưởng lần lược: 800.000đ, 600.000đ, 400.000đ
NHANH CHÂN LÊN CÁC BẠN ƠI, HÃY THAM GIA "SVNCKH"
avatar
codaipm12

****-
****-

Tổng số bài gửi : 278
Danh dự : 1
Join date : 15/01/2008
Age : 32
Đến từ : 05HD

Re: Sinh Viên Nghiên Cứu Khoa Hoc năm 2008

Bài gửi by codaipm12 on Tue Apr 08, 2008 12:09 pm

- Theo mình biết không chỉ NCKH không thôi, mà còn có "Vườm Ươm NCKH" nữa, cái này cách thức tham dự dễ hơn so với làm đề tài NCKH.
- Ngoài ra, còn có Ý tưởng Sáng tạo - Ideas, cái này mình chỉ cần đưa ra ý tưởng và viết sơ sơ về nội dung thôi, không cần phải thực hiện như 2 vấn đề trên. KHông cần làm nội dung cụ thể và cũng không cần thực tiễn. Chỉ là nêu ý tưởng.
Nội dung chi tiết hơn, bạn có thể tham khảo thêm ở văn phòng đoàn.

    Hôm nay: Sun Dec 16, 2018 5:01 am